מסלול קו 288 של תנופה בתל אביב יפו

288

לכיוון אוניברסיטה, אריאל

לוח זמנים לקו 288 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציית רב-פס של הופאון

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-